Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Έχω υποβάλει αίτηση επανεξέτασης αλλά δεν έχω λάβει απάντηση. Πρέπει να στείλω υπενθύμιση;

Αν λάβατε αποδεικτικό παραλαβής μετά την υποβολή της αρχικής σας καταγγελίας, δεν πρέπει να στείλετε υπενθύμιση εκτός αν έχει παρέλθει πολύ μεγάλο διάστημα από την υποβολή της καταγγελίας.

Η απάντηση στις αιτήσεις επανεξέτασης συνήθως παίρνει αρκετές εβδομάδες, δεδομένου ότι πρέπει πρώτα να αποφασίσει η εξεταστική επιτροπή και στη συνέχεια να συνταχθεί και να σταλεί η απάντηση.