Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μπορώ να υποβάλω καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή;

Question categories:

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία συνέβησαν τα πραγματικά περιστατικά ή οι πράξεις οι σχετικές με την εικαζόμενη κακοδιοίκηση.