Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μπορώ να προσβάλω μια απόφαση ενώπιον του δικαστηρίου;

Question categories:

Οι υποψήφιοι μπορούν να προσβάλουν ενώπιον του δικαστηρίου κάθε απόφαση της εξεταστικής επιτροπής ή της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής, σε περίπτωση που αυτή επηρεάζει αρνητικά το νομικό τους καθεστώς ως υποψηφίων.

Η σχετική προσφυγή πρέπει να ασκηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός τριών μηνών και δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης που προσβάλλεται.

Η απόφαση που προσβάλλεται μπορεί να ακυρωθεί, δεν μπορεί όμως να τροποποιηθεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης.