Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Θεωρώ ότι υπάρχει ουσιαστικό σφάλμα στη βαθμολόγηση της δοκιμασίας μου (π.χ. έχω λάβει τη βαθμολογία άλλου υποψηφίου/μπορεί να μην έχει βαθμολογηθεί η δοκιμασία μου στο σύνολό της)

Προτού κοινοποιήσει τα αποτελέσματα, η εξεταστική επιτροπή τα επαληθεύει, τα εγκρίνει και τα επικυρώνει.