Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Δεν είμαι υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ. Μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Question categories:

Όχι, για να υποβάλετε αίτηση, πρέπει να είστε υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την ημερομηνία επικύρωσης της αίτησης υποψηφιότητάς σας. Μια έγκυρη άδεια διαμονής δεν θεωρείται αποδεικτικό της ιθαγένειας.