Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Agnieszka Wendelová, jazyková asistentka na poľskom prekladateľskom oddelení

Pre poľské jazykové oddelenie Generálneho riaditeľstva pre preklad (DGT) v Luxemburgu pracujem 15 rokov.

Študovala som španielsku filológiu a americké štúdie v Poľsku na Jagelonskej univerzite. Než som začala pracovať na DGT, bola som úradníčkou na americkom konzuláte v Krakove. Naďalej som chcela pracovať v medzinárodnom prostredí.

Svoju prácu mám rada z týchto dôvodov:

  • cítim sa byť súčasťou európskej spoločnosti,
  • nikdy nie je nudná,
  • vďaka nej sa profesionálne rozvíjam.

Práca na DGT ma veľmi uspokojuje. Mám pocit, že robím niečo, čo je vo svete skutočne dôležité. V rámci riešenia každodenných problémov a otázok na globálnej úrovni vidím a chápem, čo pre nás všetkých znamená EÚ. Práca jazykovej asistentky mi poskytuje veľa príležitostí, pretože sa vyvíja spolu so svetom. Keď som začala pracovať pred 15 rokmi, išlo o úplne iný druh práce. Všetko prešlo vývojom: zručnosti, softvér atď. Mala som príležitosť nadobudnúť nové počítačové zručnosti, naučiť sa nemčinu a francúzštinu, ako aj zapracovať na svojich sociálnych zručnostiach. Takisto som mala príležitosť pracovať niekoľko mesiacov v Európskom parlamente, čo bola pre mňa jedna z najzaujímavejších skúseností.

Najväčšou výzvou pre mňa je zosúladiť pracovný a súkromný život. Som osamelá matka s dvoma malými deťmi, takže si veľmi vážim, ako mi DGT umožňuje zorganizovať si pracovný čas (napr. čiastočný úväzok) a život tak, aby boli všetci spokojní.

Do Luxemburgu som sa presťahovala v roku 2007. Bola to pre mňa veľká zmena, keďže som odišla z veľkého mesta s takmer 1 miliónom obyvateľov do oveľa menšieho hlavného mesta. Luxemburg ma privítal daždivým počasím, slabou premávkou a svojím medzinárodným charakterom. Skutočne sa mi páčila efektívnosť verejnej dopravy a široká paleta možností, ako sa dostať do práce jednoducho a zvyčajne načas. Život v Luxemburgu otvára vašu myseľ. Na ulici počuť množstvo jazykov. Môžete sa spriateliť s ľuďmi z celej Európy. Skutočne máte pocit, že ste súčasťou sveta.

Jazyková asistentka na poľskom prekladateľskom oddelení Európskej komisie (Generálne riaditeľstvo pre preklad)