Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Aké typy otázok môžem očakávať v časti Talent Screener?

Question categories:

Dôraz sa kladie na rôzne prvky odborných skúseností a kvalifikácie, pričom sa zohľadňujú aktuálne potreby inštitúcií v oblasti najímania zamestnancov.

Vo všeobecnosti sa od vás bude žiadať, aby ste opísali tie aspekty svojho vzdelania, odbornej prípravy a praxe, ktoré sú pre danú otázku relevantné. Môžu sa od vás vyžadovať informácie ako meno zamestnávateľa, náplň práce, dátumy začiatku a skončenia pracovného pomeru, percentuálny podiel konkrétnych úloh atď.