Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Mám zdravotné postihnutie a v priebehu výberového konania som mal problémy s prístupnosťou používateľského konta EPSO a/alebo webovej stránky. Na koho sa mám obrátiť s pripomienkami a odporúčaniami?

Prístupnosť je pre úrad EPSO dôležitá. Neustále pracujeme na zlepšovaní prístupnosti komunikácie a výberových konaní.

Ak však máte ťažkosti týkajúce sa prístupnosti užívateľského konta EPSO alebo našej webovej stránky, kontaktujte nás a zašlite nám svoje pripomienky a odporúčania.

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá. Pomôže nám zlepšiť naše služby, aby boli celkovo prístupnejšie.

Viac informácií o práci úradu EPSO na zlepšovaní prístupnosti sa nachádza na webovej stránke venovanej rovnakým príležitostiam.