Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Čo mám robiť, ak mám pocit, že sa so mnou počas môjho výberového konania zaobchádzalo nespravodlivým spôsobom z dôvodu mojej odlišnosti?

Úrad EPSO kladie veľký dôraz na rovnosť, rozmanitosť a inklúziu a vynakladá všetko úsilie na dodržiavanie rovnosti príležitostí, rovnakého zaobchádzania a rovnakého prístupu pre všetkých žiadateľov.

Ak máte pocit, že sa s vami zaobchádzalo nespravodlivým alebo diskriminačným spôsobom na základe jedného alebo viacerých z týchto dôvodov: pohlavie, rasa, farba pleti, etnický alebo sociálny pôvod, genetické vlastnosti, jazyk, náboženstvo alebo viera, politické alebo iné zmýšľanie, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, narodenie, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálna orientácia, bezodkladne nás kontaktujte  a pošlite nám svoje podnety a pripomienky.

Spätnej väzbe od uchádzačov venujeme veľkú pozornosť, pretože sú dôležitou súčasťou našich politík a postupov riadenia v oblasti rodovej rovnosti, rozmanitosti a inklúzie. Viac informácií o uplatňovaní týchto politík v praxi nájdete na našej webovej stránke venovanej rovnosti príležitostí.