Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie
picture of Alexandra

Alexandra K., programová manažérka

Do Európskej komisie som nastúpila v roku 2019 ako odborná referentka na GR EMPL (zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie). Pracujem na tzv. geografickom oddelení, čo znamená, že monitorujem konkrétnu krajinu, ktorou je v mojom prípade Švédsko. Ďalší kolegovia na mojom oddelení monitorujú vývoj v Taliansku a Dánsku.

Moja práca je veľmi rôznorodá a náročná. Ide o kombináciu práce na politických opatreniach (so zameraním na zamestnanosť a sociálne otázky v rámci európskeho semestra) a riadenia programu Európskeho sociálneho fondu vo Švédsku.

Hlavným pracovným jazykom na mojom GR je angličtina, ale keďže sa zameriavam na Švédsko, pracujem aj vo švédčine. Ostatní kolegovia pracujú aj v príslušných jazykoch krajín, ktoré monitorujú, takže moje oddelenie je pomerne viacjazyčné!

Vyštudovala som právo na Štokholmskej univerzite. Pred nástupom do Európskej komisie som pracovala pre mimovládnu organizáciu v Bruseli, ktorá sa venuje presadzovaniu záujmov a vedeniu kampaní.