Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Johannes B., odborný referent

picture of Johannes

Podľa zamerania mojej odbornej prípravy som expertom v oblasti základných práv a historikom. Od roku 2015 pracujem pre Európsku komisiu. V rámci nej som v minulosti zastával pozíciu zástupcu koordinátora pre boj proti antisemitizmu, v súčasnosti pôsobím ako manažér programov financovania v oblastiach, ako sú hodnoty EÚ, základné práva a európske historické povedomie.

Kariéru som začal na GR pre vzdelávanie a kultúru v kancelárii zástupcu generálneho riaditeľa. Počas šiestich rokov pôsobenia v Európskej komisii som pracoval na rôznych oddeleniach, ako napríklad oddelenie pre politiku v oblasti mládeže na GR EAC a oddelenie pre azylovú politiku na GR HOME.

Moja práca je veľmi rôznorodá, od prezentovania financovania EÚ určeného organizáciám občianskej spoločnosti a ministerstvám, cez formovanie nových mechanizmov financovania na podporu boja proti rasizmu, diskriminácii a antisemitizmu, až po zabezpečovanie úzkeho súladu medzi našimi politickými prioritami v oblasti rovnosti a podporou, ktorú môžeme poskytnúť zainteresovaným stranám.

Počas vysokoškolského štúdia židovskej histórie na Univerzite Ludwiga Maximiliána v Mníchove som strávil akademický rok ako štipendista na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme. Absolvoval som tiež magisterské štúdium v odbore európskych štúdií na College of Europe vo Varšave (Natolin). Aktívne pôsobím v najväčšom proeurópskom mládežníckom hnutí Mladých európskych federalistov, v rámci ktorého som v minulosti zastával funkciu predsedu výboru pre zahraničné veci. Som absolventom konferencie mladých lídrov organizácie American Council on Germany, ako aj prispievateľom jej pracovnej skupiny pre rozmanitosť, ekvitu a inklúziu.