Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Europejska administracja publiczna

Praca unijnych urzędników administracji publicznej ma bezpośredni wpływ na wzrost gospodarczy Unii Europejskiej i dobrobyt obywateli. 

Unijni urzędnicy administracji publicznej przyczyniają się do kształtowania decyzji przynoszących korzyści społeczeństwu. Ściśle wspierają decydentów, opracowując strategie polityczne dotyczące wszystkich aspektów życia w UE, takich jak wymiar sprawiedliwości, zdrowie, praca, biznes, podatki czy informatyka. 

Pracownik merytoryczny

Opis stanowiska

Pracownicy merytoryczni zapewniają urzędnikom wyższego szczebla wskazówki i wsparcie potrzebne przy opracowywaniu, realizowaniu i ocenianiu polityki UE w wielu różnych sektorach, od polityki zagranicznej po prawa człowieka, zasoby ludzkie i zarządzanie programami. 

Wykonują oni różnorodne zadania. Zajmują się m.in. opracowywaniem analiz i rozwiązań, opracowywaniem strategii, realizacją projektów, koordynowaniem prac między departamentami i instytucjami, organizowaniem konsultacji publicznych na temat działań UE i utrzymywaniem kontaktów z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami.
 
Wymagane kwalifikacje

Kandydaci muszą dobrze władać co najmniej dwoma językami UE i mieć odpowiednie wykształcenie wyższe w danej dziedzinie, aby móc ubiegać się o stanowisko w najniższej grupie zaszeregowania administratorów zatrudnianych na stałe – w stopniu AD 5, a dodatkowo kilka lat doświadczenia w danej dziedzinie, aby móc ubiegać się o stanowisko wyższe stopniem – AD 7. Wymagane kwalifikacje mogą się różnić. Zawsze sprawdzaj konkretne wymagania dla każdej opublikowanej procedury naboru.

Dowiedz się więcej na temat procedur naboru i różnych kategorii pracowników.

Możesz również przejrzeć dostępne oferty pracy i zapoznać się z naszą stroną na temat staży.