Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
picture of Johannes

Johannes B., pracownik merytoryczny

Z wykształcenia jestem specjalistą w dziedzinie praw podstawowych i historykiem. Pracuję w Komisji Europejskiej od 2015 r., najpierw jako zastępca koordynatora ds. zwalczania antysemityzmu, a później jako kierownik programów finansowania dotyczących wartości UE, praw podstawowych i pamięci o przeszłości Europy.

Pracę zaczynałem w biurze zastępcy dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury. W ciągu sześciu lat pracy w Komisji byłem w kilku różnych działach, np. w dziale ds. polityki młodzieżowej DG EAC oraz w dziale ds. polityki azylowej w DG HOME.

Moja praca jest bardzo różnorodna. Obejmuje informowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ministerstw o unijnych możliwościach finansowania, kształtowanie nowych mechanizmów finansowania wspierających zwalczanie rasizmu, dyskryminacji i antysemityzmu, a także zapewnianie ścisłego dostosowania naszych priorytetów politycznych w zakresie równości do wsparcia, jakiego możemy udzielić zainteresowanym stronom.

Podczas studiów magisterskich z historii żydowskiej na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium spędziłem rok akademicki na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Jestem również magistrem studiów europejskich po Kolegium Europejskim w Natolinie. Aktywnie działam w największym proeuropejskim ruchu młodzieżowym, Młodych Europejskich Federalistów, wcześniej jako przewodniczący komisji spraw zagranicznych. Jestem wychowankiem konferencji młodych liderów Amerykańskiej Rady ds. Niemiec i uczestniczę w pracach grupy roboczej ds. różnorodności, równości i włączenia społecznego.