Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Alexandra K., odpowiada za zarządzanie programami

Pracę w Komisji Europejskiej rozpoczęłam w 2019 r. jako urzędnik ds. polityki w DG EMPL (dyrekcji ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego). Pracuję w dziale, który odpowiada za wyznaczony obszar terytorialny, co oznacza, że obserwujemy i monitorujemy konkretne kraje. W moim przypadku jest to Szwecja. Współpracownicy z mojego działu monitorują z kolei rozwój sytuacji we Włoszech i w Danii.

Moja praca jest bardzo zróżnicowana i trudna. Łączy w sobie prace polityczne (dotyczące zatrudnienia i kwestii społecznych w ramach europejskiego semestru) i zarządzanie programami Europejskiego Funduszu Społecznego w Szwecji.

Głównym językiem roboczym w mojej dyrekcji jest angielski, ale ponieważ zajmuję się konkretnie Szwecją, w pracy posługuję się również językiem szwedzkim. Inni koledzy z działu także posługują się w pracy językami krajów, które monitorują. Dlatego nasz dział jest bardzo wielojęzyczny.

Ukończyłam magisterium z prawa na Uniwersytecie Sztokholmskim. Zanim zaczęłam pracować w Komisji Europejskiej, pracowałam w organizacji pozarządowej zajmującej się rzecznictwem i kampaniami w Brukseli.