Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Koje popratne dokumente trebam dostaviti?

Povjerenstvo za odabir u obzir će uzeti samo one dokumente koji su propisno učitani i povezani s relevantnim unosima iz prijave za natječaj na EPSO račun. Ti dokumenti moraju potkrijepiti informacije navedene u obrascu za prijavu na temelju kojih je kandidat ostvario pravo sudjelovanja u natječaju.

Svaki unos iz elektroničkog obrasca za prijavu (obrazovanje, radno iskustvo i, ako je primjenjivo, probir talenata/talent screener) mora se poduprijeti i potvrditi relevantnim dokumentima. Svaki učitani dokument trebao bi biti povezan s unosom iz elektroničke prijave na koji se odnosi. Upute o učitavanju dokumenata dostupne su u odjeljku Kako da učitam/povežem svoje popratne dokumente?

1. Identitet: preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice

2. Obrazovanje

 • diploma koja vam omogućuje sudjelovanje u natječaju u skladu s obavijesti o natječaju, odjeljak „Posebni uvjeti – kvalifikacije i radno iskustvo”:
   • za natječaje u funkcijskoj skupini AST: srednjoškolske i poslijesrednjoškolske diplome
   • za natječaje u funkcijskoj skupini AD: poslijesrednjoškolske diplome
 • potvrda o službenom priznavanju diplome, prema potrebi: diplome stečene u državama članicama EU-a ili u zemljama koje nisu članice EU-a mora priznati službeno tijelo države članice EU-a, npr. ministarstvo obrazovanja države članice EU-a
 • dokumentacija o završenim izobrazbama, ako one omogućuju pristup natječaju (vidjeti obavijest o natječaju).

3. Radno iskustvo

Povjerenstvo za odabir neće uzeti u obzir razdoblja radnog iskustva koja nisu potkrijepljena opisom radnog mjesta. Svakako dostavite dokumente koji dokazuju prirodu vaših dužnosti i trajanje iskustva:

3.1. Za nesamostalan rad:

 • dokumenti koje izdaju sadašnji i bivši poslodavci o prirodi i razini dužnosti (dopis nadređene osobe, izvješća o ocjeni s opisom zadataka, opisi radnih mjesta koje je sastavio poslodavac, ugovori s detaljnim opisima dužnosti...)
 • ugovori o radu s datumom početka i završetka ili prva i posljednja potvrda o plaći.

Dokumenti moraju biti datirani, nositi zaglavlje i pečat poduzeća te ime i potpis odgovorne osobe.  

3.2. Za samozaposlene osobe – slobodna zanimanja:

 • računi, ugovori, narudžbenice
 • korespondencija e-poštom
 • zapisnici sa sastanaka
 • porezni računi
 • članstvo u strukovnom udruženju.

Više informacija dostupno je u obavijesti o natječaju, točnije u rubrici „Popratni dokumenti” te na stranicama s najčešćim pitanjima pod Ispunjavanje uvjeta i Odabir na temelju kvalifikacija (Probir talenata/Talent screener).

Ako u zadanom roku ne dostavite zadovoljavajuću dokumentaciju, može se ustanoviti da ne ispunjavate uvjete i isključiti vas iz natječaja zbog nedostatnih popratnih dokumenata.