Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

EPSO-ovi pozivi na podnošenje ponuda

Otvoreni pozivi na podnošenje ponuda

Svi otvoreni pozivi na podnošenje ponuda Europskog ureda za odabir osoblja mogu se pronaći na portalu eTendering.

 

Ex post objava

Godišnja objava izmjena ugovora (ispod pragova iz Direktive i na temelju članka 114.a Financijske uredbe):

Ex post objava 2017.

 

Ex ante objava

Konferencija studenata ambasadora zapošljavanja u EU-u – organizacija putovanja