Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Opći i posebni uvjeti za sudjelovanje

agenda pencil glasses usb key

To su uvjeti koje kandidati moraju ispuniti da bi se prijavili za posao u institucijama EU-a. 

Razlikuju se ovisno o tome prijavljuje li se kandidat da bi postao stalni član osoblja, privremeni ili ugovorni djelatnik ili upućeni nacionalni stručnjak (UNS). 

Uvjeti za sudjelovanje navedeni su u obavijesti o natječaju, pozivu na iskaz interesa, odnosno obavijesti o slobodnom radnom mjestu uz svaku objavu mogućnosti zapošljavanja

Na našoj stranici postupak odabira saznat ćete više o postupcima odabira.
 

Opći uvjeti za sudjelovanje

Svaki kandidat mora ispunjavati barem tri opća uvjeta za sudjelovanje:  

  • uživati sva prava građana države članice EU-a (više informacija o tome što znači biti građanin EU-a dostupno je ovdje: Građanstvo EU-a: Prava i mogućnosti (europa.eu)),
  • imati reguliranu vojnu obvezu ako ona postoji prema nacionalnom zakonodavstvu,
  • imati moralne kvalitete potrebne za obavljanje predmetnih poslova.

Institucije, agencije i tijela EU-a mogu dodati svoje uvjete za sudjelovanje.

Posebni uvjeti za sudjelovanje

Kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete navedene u obavijesti o natječaju, pozivu na iskaz interesa, odnosno obavijesti o slobodnom radnom mjestu.

  • Jezici 

Kandidati moraju imati onu razinu znanja najmanje dvaju službenih jezika EU-a koja se traži u postupku odabira na koji se prijavljuju. Konkretne uvjete koji se odnose na znanje jezika možete pronaći u relevantnoj obavijesti o natječaju, u pozivu na iskaz interesa, odnosno u obavijesti o slobodnom radnom mjestu. Različite razine znanja definirane su u europskoj definiciji jezičnih razina – ljestvici za samoprocjenu.

  • Obrazovne kvalifikacije 

Minimalne obrazovne kvalifikacije ovise o traženim profilima. Općenito:

za radna mjesta za koje nije potrebno visokoškolsko obrazovanje (asistenti, funkcijska skupina I.: fizički poslovi i poslovi administrativne podrške; funkcijska skupina II.: činovnički/tajnički/uredski poslovi; funkcijska skupina III.: administrativni/savjetnički/lingvistički/stručni poslovi) zahtijeva se završeno srednjoškolsko obrazovanje 

za radna mjesta za koja je potrebno visokoškolsko obrazovanje (administratori, funkcijska skupina IV.) zahtijeva se završeno sveučilišno obrazovanje (najmanje tri godine).

  • Radno iskustvo 

Kandidati moraju imati radno iskustvo navedeno u relevantnoj obavijesti o natječaju, pozivu na iskaz interesa, odnosno obavijesti o slobodnom radnom mjestu.

  • Dobna granica

Nema dobne granice za prijavu na mjesto u institucijama EU-a, no za novozaposlene dužnosnike dob za umirovljenje je 66 godina. Više informacija pronaći ćete u Pravilniku o osoblju za dužnosnike EU-a.
 

Detaljnije informacije naći ćete u odjeljku u kojem su najčešća pitanja o uvjetima za sudjelovanje.