Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Kategorije osoblja EU-a

Picture showing an older woman shaking the hand of a younger man

The EU offers employment in various staff categories: permanent officials, contract and temporary staff, seconded national experts, trainees and others. 

Click on the tabs below to learn more about employment details for each staff category. 

You can also check our Selection process section to learn more about the selection procedures for each staff category. 

Try our sample tests to see what skills you already have and what others you may need to develop to successfully pass the selection procedure. 

You can also learn more about different EU Career profiles and available job opportunities.

Stalno zaposleno osoblje članovi su javne službe EU-a zaposleni na neodređeno vrijeme i čine okosnicu radne snage.

Postoje tri kategorije stalnih zaposlenika EU-a: administratori (AD), asistenti (AST) i tajnici / administrativni službenici (AST/SC).

Administratori

Administratori rade u sektorima kao što su pravosuđe, pravo, financije, okoliš i klimatske promjene, vanjski poslovi, poljoprivreda, ekonomija, informacijska tehnologija, komunikacija, ljudski resursi, znanost te pismeno i usmeno prevođenje. 

Među njihovim su brojnim dužnostima oblikovanje politika i izrada zakonodavstva, provedba analiza i savjetodavni rad, obavljanje regulatornih zadaća, sudjelovanje u međunarodnim pregovorima, povezivanje s dionicima i partnerima, komunikacija s građanima te prevođenje i redaktura pravnih tekstova EU-a. 

Karijera administratora odvija se u platnim razredima od AD 5 do AD 16, pri čemu je AD 5 početni razred za kandidate sa sveučilišnom diplomom. Razredi AD 15 i AD 16 namijenjeni su isključivo glavnim direktorima. 

Odabir i zapošljavanje stručnih profila usto su mogući u razredima AD 6 i AD 7. U tom slučaju kandidati će morati imati višegodišnje relevantno obrazovanje, a za većinu profila tražit će se i radno iskustvo. 

Srednji rukovodeći kadar zapošljava se u razredima od AD 9 do AD 12. Za odabir i zapošljavanje u tim višim razredima obvezno je prethodno rukovoditeljsko iskustvo.

Asistenti

Asistenti se obično zapošljavaju na izvršnim ili tehničkim radnim mjestima te pružaju potporu u raznim područjima kao što su financije, komunikacija, administracija, istraživanje, informacijska tehnologija ili provedba politika. 

Karijera asistenta odvija se u platnim razredima od AST 1 do AST 11, a novo osoblje obično se zapošljava u razrede od AST 1 do AST 3. 

Tajnici / Administrativni službenici – pomoćno osoblje
 
Tajnici i administrativni službenici obično rade na poslovima uredskog poslovanja te pružaju administrativnu i tehničku podršku. Njihove dužnosti uključuju finalizaciju dokumenata i spisa, pružanje podrške u aktivnostima odjela ili službe (sastanci, službena putovanja, dnevnici), prikupljanje i širenje informacija (ažuriranje baza podataka, datoteka) te obavljanje fizičkih poslova.  

Karijera tajnika / administrativnog službenika odvija se u platnim razredima od AST/SC 1 do AST/SC 6. Novo osoblje obično se zapošljava u razrede AST/SC 1 ili AST/SC 2. 

 

Više pojedinosti dostupno je u ovoj tablici plaća.

Saznajte više o postupcima odabira i dostupnim mogućnostima zapošljavanja u kategoriji stalno zaposlenog osoblja.

Za EU se može raditi i na temelju ugovora na određeno vrijeme. 

Ugovorni djelatnici obavljaju razne fizičke ili administrativne poslove i mogu osigurati dodatne kapacitete u specijaliziranim područjima u kojima nema dovoljno stalnih zaposlenika.

Obično se zapošljavaju na temelju ugovora na određeno vrijeme (najviše šest godina u bilo kojoj instituciji EU-a), ali im se u nekim slučajevima mogu ponuditi ugovori na neodređeno vrijeme (u uredima, agencijama, delegacijama ili predstavništvima). 

Ugovorno osoblje zapošljava se na dva različita načina: putem stalnog postupka odabira CAST ili ad hoc postupka odabira

Riječ CAST u nazivu prvog postupka odabira pokrata je engleskog naziva Contract Agents Selection Tool (alat za odabir ugovornog osoblja), a taj je postupak stalan jer nije vremenski ograničen, odnosno ne postoji rok za prijavu.

Radna mjesta u okviru stalnog postupka odabira CAST dostupna su za najrazličitije profile. U tom postupku odabira kandidati se prijavljuju za profil, a ne za određeno radno mjesto.

Kako bi popunile određena radna mjesta, institucije, tijela i agencije EU-a ugovorno osoblje mogu zaposliti i putem ad hoc objave slobodnih radnih mjesta za ugovorno osoblje. U tom se slučaju za svako slobodno radno mjesto određuje rok za prijavu

U skladu s potrebama za zapošljavanjem ugovornog osoblja ad hoc objavama slobodnih radnih mjesta mogu se obuhvatiti razni profili, među kojima su administratori internetskih stranica, službenici za politiku, lingvisti, koordinatori projekata, službenici za sigurnost, voditelji u području znanstvenog inženjerstva, vozači, stručnjaci za komunikaciju i istraživači. 

Saznajte više o stalnom postupku odabira CAST i ad hoc objavama slobodnih radnih mjesta na našoj stranici Postupak odabira.

U obje vrste postupka odabira ugovornog osoblja kandidati kojima bude ponuđen ugovor zapošljavaju se na određeno vrijeme. U nekim tijelima i agencijama EU-a ugovori se mogu produljiti na neodređeno vrijeme.

Sva radna mjesta ugovornog osoblja podijeljena su u četiri funkcijske skupine (razine karijere):

Funkcijska skupina (FS)

Razred

Zadaće

FS IV.

od 13 do 18

Administrativni, savjetnički, jezični i istovjetni tehnički poslovi koji se obavljaju pod nadzorom dužnosnika ili privremenog osoblja

FS III.

od 8 do 12

Izvršni poslovi, izrada akata, računovodstvo i ostali istovjetni tehnički poslovi koji se obavljaju pod nadzorom dužnosnika ili privremenog osoblja

FS II.

od 4 do 7

Uredski i tajnički poslovi, poslovi vođenja ureda i ostali istovjetni poslovi koji se obavljaju pod nadzorom dužnosnika ili privremenog osoblja

FS I.

od 1 do 3

Fizički poslovi i poslovi administrativne podrške koji se obavljaju pod nadzorom dužnosnika ili privremenog osoblja.

Više pojedinosti dostupno je u ovoj tablici plaća (14.12.2023. – C/2023/1544).

Pogledajte dostupne mogućnosti zapošljavanja ugovornog osoblja.

Privremeno osoblje zapošljava se kako bi se slobodna radna mjesta u institucijama i agencijama EU-a popunila na određeno vrijeme, koje može trajati od nekoliko mjeseci do nekoliko godina. 

Tim djelatnicima mogu biti povjerene brojne dužnosti, među kojima su obavljanje pomoćnih regulatornih, pravnih, znanstvenih ili financijskih poslova,  analiza politika i podataka te obavljanje informatičkih, administrativnih, istraživačkih i komunikacijskih zadaća te zadaća programiranja.

Privremeno osoblje zapošljava se na radna mjesta za koja su potrebne razne vrste kvalifikacija i specijalizacija i koja mogu biti na razini asistenta pa sve do viših administratora. 

Na radna mjesta administratora privremeno osoblje može se zaposliti u razredima u rasponu od početne razine AD 5 do AD 6 ili više. Slično tome, početni su razredi za asistente AST 1 – AST 3, a za specijalizirane profile mogu biti i viši.

Više pojedinosti dostupno je u ovoj tablici plaća.

Saznajte više o postupcima odabira i dostupnim mogućnostima zapošljavanja u kategoriji privremenog osoblja.

Za osobe koje su nedavno diplomirale pripravnički programi u EU-u prilika su da unaprijede svoje stručne vještine, prošire mrežu poznanstava i poboljšaju znanje o EU-u.

Pripravništva (ili stažiranja) pružaju odličan uvid u rad javne službe EU-a, a dostupna su u mnoštvu područja, među kojima su pravo, ljudski resursi, okoliš, komunikacija, financije, zaštita podataka, znanstveno istraživanje, vanjska politika i intelektualno vlasništvo. 

Pripravništva su dostupna u nizu institucija i agencija – Europskom parlamentu, Europskoj komisiji, Vijeću EU-a, Europskom revizorskom sudu i agencijama EU-a – te obično traju pet mjeseci

Da bi se prijavili za pripravništvo, kandidati moraju imati završeni sveučilišni studij. Zaposleni pripravnici obavljaju zadaće slične onima administratora nižeg razreda.

Većina je pripravništava plaćena, obično oko 1200 EUR mjesečno.

Dodatne pojedinosti i upute za prijavu dostupne su na našoj stranici o pripravništvu

Možete posjetiti i našu stranicu o programu „Studenti ambasadori zapošljavanja u EU-u” za studente koji žele na svojim fakultetima promicati rad u institucijama EU-a.

Institucije i agencije EU-a zapošljavaju ih kad im je potrebno osoblje s jedinstvenim vještinama koje posjeduju upućeni nacionalni stručnjaci: tehničkim, sigurnosnim, pravnim, financijskim i ostalim vještinama.  

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka često se oglašavaju na EPSO-ovoj stranici sa slobodnim radnim mjestima. Sve pojedinosti o postupku odabira, uvjetima upućivanja, uvjetima za sudjelovanje i prirodi poslova mogu se pronaći u oglasu za slobodno radno mjesto. 

Institucije, tijela i agencije EU-a same organiziraju postupak prijave i zapošljavanja novog osoblja. 

Za informacije o trenutačnim mogućnostima zapošljavanja obratite se stalnom predstavništvu svoje zemlje pri EU-u.

Postoji još nekoliko kategorija osoblja, primjerice:

• privremeno osoblje na ugovor o djelu 
• stručnjaci EU-a
• parlamentarni asistenti
• lingvisti vanjski suradnici
• osoblje za održavanje i osoblje u kantinama

Više o tim kategorijama i postupcima za prijavu naći ćete na stranici namijenjenoj tome.