Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Liostaí roghnúcháin do ghníomhairí ar conradh

An nuashonrú is déanaí: 13/12/2022

Ar an leathanach seo, tá eolas nuashonraithe maidir le gach liosta roghnúcháin, idir liostaí gníomhacha agus liostaí dúnta, do ghníomhairí ar conradh.

Féach go bhféadfadh sé go gcuirfí síneadh ama le bailíocht na liostaí sin amach anseo.

Níl dáta clabhsúir ag aon cheann de na liostaí CAST BUAN (EPSO/CAST/P/1-18/2017, EPSO/CAST/P/19-20/2018, EPSO/CAST/P/21-22/2019, EPSO/CAST/P/23-25/2022).

Beidh na liostaí seo a leanas bailí go dtí 31/12/2023:

 • EPSO/CAST/1-6/07 - CAST 27 / RELEX 2007
 • EPSO/CAST/RELEX/2008 - CAST RELEX 2008
 • EPSO/CAST/SECR/2008 - CAST Rúnaí 2008
 • EPSO/CAST/02/2010 - Rúnaithe, cúntóirí airgeadais agus oifigigh airgeadais (Céim 1)
 • EPSO/CAST/02/2010 - Rúnaithe, cúntóirí airgeadais agus oifigigh airgeadais (Céim 2)
 • EPSO/CAST/S/1/2011 - Aistritheoirí
 • EPSO/CAST/2/2012 - Cúram leanaí
 • EPSO/CAST/S/3/2012 - Bainisteoirí tógála
 • EPSO/CAST/S/5/2013 - Taighdeoirí
 • EPSO/CAST/S/7/2013 - Slándáil TFC
 • EPSO/CAST/S/8/2014 - Tiománaithe
 • EPSO/CAST/S/11/2015 - Bainisteoirí tógála
 • EPSO/CAST/S/12/2015 - Slándáil / GFIII / Comhairleoirí Slándála Réigiúnacha / do SEGS amháin
 • EPSO/CAST/13/2015 - Cúram leanaí

Tá na liostaí seo a leanas dúnta:

 • EPSO/CAST/25/05 - CAST 25 - dáta deiridh: 30/06/2022
 • EPSO/CAST/01/2010 - Cúram leanaí - dáta deiridh: 30/06/2022
 • EPSO/CAST/S/6/2013 - Síceolaithe Oideachais - dáta deiridh: 30/06/2022
 • EPSO/CAST/CRO/2009 - CAST An Chróit - dáta deiridh: 30/06/2022
 • EP/CAST/S/9/2014 - Riarachán Eorpach (Riarthóir i seirbhís taighde na Parlaiminte – do Pharlaimint na hEorpa amháin) - dáta deiridh: 30/06/2022
 • EP/CAST/S/14/2015 - Slándáil / GFI (do Pharlaimint na hEorpa amháin) – dáta deiridh: 30/06/2019
 • EP/CAST/S/16/2016 - Tiománaithe GFI (do Pharlaimint na hEorpa amháin) – dáta deiridh: 27/03/2019
 • EPSO/CAST/S/12/2015 - Slándáil / GFIV / Comhairleoirí Slándála Réigiúnacha / do SEGS amháin - dáta deiridh: 31/12/2022