Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Múnla nua Iomaíochta – staid na himeartha

Tháinig Bord Bainistíochta EPSO (ar a bhfuil ár gcliaint institiúideacha) le chéile i Lucsamburg an 21 Meitheamh chun machnamh a dhéanamh ar roinnt moltaí maidir leis an mbealach chun cinn do mhúnla nua EPSO le haghaidh comórtas. Bhí freagra dearfach go pointe áirithe ag an mBord Bainistíochta ar mholtaí EPSO, ach tharraing sé roinnt ceisteanna anuas maidir le rioscaí dlíthiúla a d’fhéadfadh a bheith ann, agus d’iarr sé tuilleadh machnaimh.

Thug an Bord Bainistíochta sainordú do stiúrthóir EPSO beart machnaimh a sheoladh i gcomhar le comhairleoir dlí stiúrthóir EPSO agus seirbhísí dlí Pharlaimint na hEorpa, an Choimisiúin Eorpaigh, Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus na Cúirte Breithiúnais. Seolfar an ‘machnamh dlíthiúil’ sin a luaithe is féidir, agus é mar chuspóir aige tuilleadh treoraíochta a thabhairt maidir leis na rioscaí dlíthiúla, ar a dhéanaí faoin gcéad chruinniú eile a bheidh ag Bord Bainistíochta EPSO, rud atá beartaithe do mhí Dheireadh Fómhair 2022.

Idir an dá linn, leanfaidh EPSO de mhodhanna agus próisis nuálacha roghnúcháin a thabhairt isteach d’fhonn gur simplí, gur giorra agus gur inrochtana a bheidh ár gcomórtais do chách.

Dáta nuashonraithe
27/09/2023 - 16:22