Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Riarthóirí - Slándáil TFC

Uimhir: 
EPSO/AD/398/22 - 5

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh
17/02/2022
An spriocdháta d'iarratais
22/03/2022 - 12:00 (am na Bruiséile)
Grád: 
AD 8

Institiúid/Gníomhaireacht
Cineál an chonartha
Áit(eanna): 
An Bhruiséil (an Bheilg), Lucsamburg (Lucsamburg), Strasbourg (an Fhrainc)