Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Riarthóirí iniúchóireachta, iniúchta agus meastóireachta i réimse na sláinte agus na sábháilteachta bia

Uimhir
EPSO/AD/392/21 - 3
An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh
20/05/2021
An spriocdháta d'iarratais
22/06/2021 - 12:00 (am na Bruiséile)
Grád: 
AD 7

Institiúid/Gníomhaireacht
Cineál an chonartha
Áit(eanna): 
An Ghráinsigh (Éire)