Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Rúnaithe

Uimhir
EPSO/AST-SC/10/20 - SC 2
An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh
25/06/2020
An spriocdháta d'iarratais
08/09/2020 - 12:00 (am na Bruiséile)
Grád: 
AST-SC 2

Institiúid/Gníomhaireacht
Cineál an chonartha
Áit(eanna): 
An Bhruiséil (an Bheilg), Lucsamburg (Lucsamburg)