Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Riarthóirí i réimse an Dlí Iomaíochta

Uimhir
EPSO/AD/374/19 - 1
An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh
06/06/2019
An spriocdháta d'iarratais
09/07/2019 - 12:00 (am na Bruiséile)
Grád: 
AD 7

Institiúid/Gníomhaireacht
Cineál an chonartha
Áit(eanna): 
An Bhruiséil (an Bheilg), Lucsamburg (Lucsamburg), Strasbourg (an Fhrainc)