Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Riarthóirí i réimse an chustaim

Uimhir
EPSO/AD/363/18 - 1
An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh
11/10/2018
An spriocdháta d'iarratais
13/11/2018 - 12:00 (am na Bruiséile)
Grád: 
AD 7

Institiúid/Gníomhaireacht
Cineál an chonartha
Áit(eanna): 
An Bhruiséil (an Bheilg)