Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Rúnaithe/Cléirigh (AST-SC 1)

Uimhir
EPSO/AST-SC/06/17 - SC 1
An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh
09/11/2017
An spriocdháta d'iarratais
12/12/2017 - 12:00 (am na Bruiséile)
Grád: 
AST-SC 1

Institiúid/Gníomhaireacht
Cineál an chonartha
Áit(eanna): 
An Bhruiséil (an Bheilg), Lucsamburg (Lucsamburg)