Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cúntóirí i réimse na sláinte agus na sábháilteachta ceirde

Uimhir: 
EPSO/AST/155/22 - 3

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh
17/11/2022
An spriocdháta d'iarratais
20/12/2022 - 12:00 (am na Bruiséile)
Grád: 
AST 3

Institiúid/Gníomhaireacht
Cineál an chonartha
Áit(eanna): 
An Bhruiséil (an Bheilg), Lucsamburg (Lucsamburg), Strasbourg (an Fhrainc)