Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Riarthóirí i réimse an spáis

Uimhir: 
EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7)

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh
16/06/2022
An spriocdháta d'iarratais
19/07/2022 - 12:00 (am na Bruiséile)
Grád: 
AD 7

Institiúid/Gníomhaireacht
Cineál an chonartha
Áit(eanna): 
An Bhruiséil (an Bheilg)