Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Riarthóirí i réimse na haeráide

Uimhir: 
EPSO/AD/401/22 - 2

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh
20/10/2022
An spriocdháta d'iarratais
22/11/2022 - 12:00 (am na Bruiséile)
Grád: 
AD 6

Institiúid/Gníomhaireacht
Cineál an chonartha
Áit(eanna): 
An Bhruiséil (an Bheilg)