Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cé dó a dtugtar cuireadh chun na chéad chéime eile den chomórtas?

Ní féidir ach líon áirithe iarrthóirí dul ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile agus, ar an ábhar sin, ní thugtar cuireadh ach dóibh siúd a bhfuil na marcanna is airde acu. Bíonn marc atá cothrom leis an tairseach, nó os a chionn, ag na hiarrthóirí sin.

Tiomsaíonn an Bord Roghnúcháin liosta de na hiarrthóirí ar éirigh leo. Bíonn an liosta sin in ord íslitheach de réir na marcanna atá ag na hiarrthóirí.