Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cad é tréimhse bailíochta an phainéil?

Bailíocht aon bhliain amháin a bhíonn ag na painéil do chomórtais do ghinearálaithe. I gcás próifílí eile, bíonn siad bailí go ceann trí bliana. Féadfar cuir le tréimhse bailíochta na bpainéal de réir riachtanais na n-institiúidí. Má chuirtear d'ainm ar phainéal, ní hionann sin agus a rá go bhfaighidh tú post. Is gnáth go ndéantar cinneadh faoi shíneadh a chur le bailíocht painéil faoi cheann cúpla seachtain sula rachaidh an painéal in éag agus go bhfoilsítear é ar an suíomh gréasáin EU Careers.