Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cén uair ba cheart dom na doiciméid a thacaíonn le mo thaithí oibre agus na dioplómaí a chur isteach?

Ní iarrfar ach ar na hiarrthóirí a gheobhaidh cuireadh chun trialacha an ionaid measúnaithe, cóipeanna scanta dá gcuid doiciméad ábhartha a uaslódáil, chun tacú leis an eolas atá san fhoirm iarratais. Go ginearálta, ní mór na doiciméid sin a uaslódáil agus a nascadh leis an iarratas an lá roimh thriail an ionaid mheasúnaithe béil ar a dhéanaí.

Iarrthóirí i bpróisis roghnúcháin le haghaidh gníomhairí ar conradh (CAST/P), níor cheart dóibh na doiciméid tacaíochta a nascadh lena n-iarratas CAST/P.