Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

(eu-LISA) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a Dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais

eu-LISA, Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a Dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF, chuaigh sé i mbun oibre i mí na Nollag 2012. Déanann sé na cúraimí bainistithe oibríochtúla a chomhlíonadh maidir le SIS II, VIS agus Eurodac. Tá córais TF bhreise á bhforbairt ag an nGníomhaireacht faoi láthair freisin chun feabhas a chur ar bhainistiú teorainneacha agus slándáil inmheánach ar fud na hEorpa. Is é príomhchúram oibríochtúil na gníomhaireachta a chinntiú go gcoinnítear na córais ag imeacht 24 uair an chloig in aghaidh an lae, seacht lá na seachtaine.

Location
Taillinn (an Eastóin)