Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Acmhainní Daonna

Cuideoidh baill foirne a oibríonn i seirbhísí Acmhainní Daonna (HR) chun fís agus straitéis acmhainní daonna a fhorbairt agus a chur chun feidhme lena gcuirfear ar a gcumas d’institiúidí agus do chomhlachtaí an Aontais lucht saothair éirimiúil, tiomanta agus éagsúil atá ag teacht lena riachtanais, a earcú, a choinneáil agus a fhorbairt.