Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

(CEPOL) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí

Is gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh é CEPOL a bhfuil sé de chúram air gníomhaíochtaí oiliúna a fhorbairt, a chur chun feidhme agus a chomhordú d'oifigigh um fhorfheidhmiú an dlí.

Location
Búdaipeist (an Ungáir)