Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κάντε τη διαφορά για την Ευρώπη

Hands holding stars in blue and yellow, the same colours of the EU flag

Εργαστείτε μαζί μας για την οικοδόμηση του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βοηθήστε μας να εμπλουτίσουμε τη ζωή περίπου 450 εκατομμυρίων ανθρώπων και να συμβάλουμε στην ευημερία ολόκληρης της κοινότητας της ΕΕ.

Θα διαδραματίσετε ενεργό ρόλο στην προαγωγή της ισότητας, στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, στην προστασία των καταναλωτών, στη στήριξη της επιστημονικής έρευνας και στον σχεδιασμό του ψηφιακού μέλλοντος της ΕΕ.

Θα συμβάλετε στην επίτευξη θετικών αλλαγών με αμέτρητους τρόπους και στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, από τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας και του περιβάλλοντος έως τη βελτίωση της βιωσιμότητας της οικονομίας της ΕΕ μέσω της εφαρμογής της Πράσινης Συμφωνίας.

Διαβάστε αυτόν τον οδηγό (διαθέσιμο σε 24 γλώσσες) για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τί είναι και τί κάνει η ΕΕ.

Πόσο καλά γνωρίζετε την ΕΕ και τη ζωή των υπαλλήλων της Ένωσης; Κάντε το τεστ αυτοαξιολόγησης για να το ανακαλύψετε.