Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών: επισκέψεις μελέτης

Προθεσμία
no deadline for application
Τόπος/οι:: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Οι φοιτητές/-τριες που επιθυμούν να ολοκληρώσουν το έργο τους ή που ενδιαφέρονται για τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές συμβάλλουν στη νομοθεσία της ΕΕ σε τομείς όπως η ιθαγένεια, η συνοχή, η κλιματική αλλαγή, οι δημόσιες συμβάσεις και η ασφάλεια μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επίσκεψη μελέτης σύντομης διάρκειας. Οι επισκέψεις μελέτης αποτελούν εξαιρετική ευκαιρία για να ανακαλύψουν οι φοιτητές/-τριες τη γεωγραφική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ. Επιπλέον, παρέχουν την ευκαιρία ενίσχυσης της ακαδημαϊκής προετοιμασίας με την απόκτηση άμεσης εμπειρίας όσον αφορά το έργο ενός συμβουλευτικού οργάνου της ΕΕ.

Οι επισκέψεις μελέτης είναι μη αμειβόμενες περίοδοι πρακτικής άσκησης που προσφέρονται από την Επιτροπή των Περιφερειών. Για να γίνουν δεκτοί/-ές για επίσκεψη μελέτης, οι υποψήφιοι/-ες πρέπει είτε:

  • να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη χρηματοδότηση από άλλο φορέα, όπως πανεπιστήμιο, δημόσιο/ιδιωτικό φορέα ή ΜΚΟ, με τη μορφή υποτροφίας, επιχορήγησης κ.λπ.
  • ή να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η επίσκεψη μελέτης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσής τους (π.χ. εάν η επίσκεψη μελέτης απαιτείται στο πλαίσιο έρευνας για την εκπόνηση διατριβής ή για την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών).

Ποιοι/Ποιες μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πολίτες της ΕΕ.

Πολίτες τρίτων χωρών (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου) μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να επιλεγούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως εάν η υποψηφιότητά τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Επιτροπή των Περιφερειών και εάν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για τη μετανάστευση όσον αφορά τη νόμιμη διαμονή και εργασία στο Βέλγιο.

Οι αιτούντες/-ούσες πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου πανεπιστημίου (ή να έχουν ολοκληρώσει το ήμισυ του κύκλου κατάρτισης που αφορά πτυχίο πανεπιστημίου το οποίο θεωρείται συναφές με το έργο της Επιτροπής των Περιφερειών).

Υποψήφιοι/-ες με άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση της γαλλικής ή της αγγλικής γλώσσας.

Διάρκεια: 1 έως 4 μήνες (μπορεί να παραταθεί έως 6 μήνες ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους).

Ημερομηνία έναρξης: ανά πάσα στιγμή, κατόπιν συμφωνίας.