Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι ένα συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ το οποίο εδρεύει στις Βρυξέλλες και αποτελείται από εκλεγμένους εκπροσώπους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Μέσω της ΕτΠ, οι εκπρόσωποι αυτοί μπορούν να εκφέρουν γνώμη για τις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που έχουν άμεσο αντίκτυπο στις περιφέρειες και τις πόλεις των κρατών μελών.

Για να προσληφθείτε ως μόνιμος υπάλληλος στην ΕτΠ, πρέπει να επιτύχετε σε γενικό διαγωνισμό που διοργανώνεται σε διοργανικό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών απασχολεί επίσης έκτακτους ή συμβασιούχους υπαλλήλους. Υπάλληλοι των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων ή διακυβερνητικών οργανισμών μπορούν επίσης να υποβάλουν υποψηφιότητα για να εργαστούν ως αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες.

Location
Βρυξέλλες (Βέλγιο)