Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Minna Vuorio

MInna EPDO director

Από τον Μάιο του 2020, η Minna Vuorio είναι διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) και της Ευρωπαϊκής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (EuSA). Είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας και της Σχολής υπό την εποπτεία του διοικητικού συμβουλίου της EPSO/EuSA.

Κύριο αντικείμενο της πενταετούς θητείας της Minna Vuorio είναι ο μετασχηματισμός και ο εκσυγχρονισμός της EPSO. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν ως στόχο την προσέλκυση άκρως καταρτισμένων, πολύγλωσσων επαγγελματιών, με δυνατότητα να μετακινούνται γεωγραφικά. Βασικό καθήκον της Minna είναι η επίβλεψη της δημιουργίας ενός μοντέλου επιλογής που να ανταποκρίνεται στην ανάγκη των θεσμικών οργάνων για μια πιο ισορροπημένη και ευέλικτη σύνθεση του εργατικού δυναμικού της ΕΕ, το οποίο θα αντικατοπτρίζει την πολυμορφία της ευρωπαϊκής κοινωνίας την οποία υπηρετεί.

Η σταδιοδρομία της Minna στα θεσμικά όργανα της ΕΕ ξεκίνησε λίγο μετά την προσχώρηση της χώρας καταγωγής της, της Φινλανδίας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Ιανουαρίου 1995. Εργάστηκε επί εικοσιπέντε έτη στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινώντας την σταδιοδρομία της ως μεταφράστρια και αναθεωρήτρια. Το 2007 έγινε αναλύτρια ανοικτής πηγής του Κοινού Κέντρου Επιχειρήσεων, υπό την εποπτεία του κ. Javier Solana, Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ύπατου Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ. Το 2010, η Minna επέστρεψε ως προϊστάμενη της φινλανδικής γλωσσικής μονάδας, και στη συνέχεια, το 2016, άσκησε καθήκοντα προϊσταμένης της μονάδας υποστήριξης πόρων και μετάφρασης για έξι μήνες. Τον Ιούλιο του 2016 ανέλαβε καθήκοντα διευθύντριας της Μεταφραστικής Υπηρεσίας LING1 του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων μίας επιχειρησιακής μονάδας και 12 γλωσσικών μονάδων, που αριθμούν 450, περίπου, υπαλλήλους, συνολικά.

Η Minna έχει τρεις γιους και τρέφει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πολυμορφία, την πολυγλωσσία και τις συνεργατικές προσεγγίσεις στην εργασία.