Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Angela Heberling

Picture of Angela Heberling

Η Angela προσχώρησε στη δημόσια διοίκηση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων τον Ιούλιο του 1993, στην υπηρεσία περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετά από δύο χρόνια, μετακινήθηκε στο τμήμα ανθρώπινων πόρων και ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στην υπηρεσία προσλήψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής — η οποία αργότερα επρόκειτο να ενσωματωθεί στην υπηρεσία που σήμερα ονομάζεται Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO). Έχει καταλάβει διάφορες θέσεις εντός της EPSO, υπό την ιδιότητα του μέλους της ειδικής ομάδας που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του προγράμματος ανάπτυξης της EPSO (EDP), ως προϊσταμένη της υπηρεσίας διαχείρισης επιλογής, η οποία είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση όλων των διαγωνισμών και των διαδικασιών επιλογής, προϊσταμένη της μονάδας ηλεκτρονικής επιλογής και διοργάνωσης δοκιμασιών, έως την τρέχουσα θέση της ως προϊσταμένη της μονάδας σχεδιασμού και συντονισμού. Τον Νοέμβριο του 2020 διορίστηκε, επίσης, αναπληρώτρια της διευθύντριας της EPSO.

Η Angela είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά.