Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ειδοποιήσεις για απάτη

Έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας διάφορες περιπτώσεις απάτης που αφορούν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO):

για παράδειγμα, ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την ακύρωση εν εξελίξει διαγωνισμών και δόλιες προσφορές θέσεων εργασίας οι οποίες ψευδώς αναφέρουν ότι έχουν ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Σας συνιστούμε να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτόκλητα ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά μηνύματα ή σε τηλεφωνικές κλήσεις που σας ζητούν να δώσετε προσωπικά στοιχεία ή να καταβάλετε κάποιο ποσό.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να κοινοποιείτε τα προσωπικά σας στοιχεία ή να προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια ή πληρωμή με βάση αυτές τις δόλιες μορφές επικοινωνίας.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) δεν ζητά ποτέ την καταβολή κανενός ποσού.

Όλες οι διαδικασίες μας επιλογής δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας

Υπενθυμίζουμε επίσης στους υποψηφίους ότι τυχόν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενός διαγωνισμού θα ανακοινώνονται στον ιστότοπο της EPSO και θα επιβεβαιώνονται στον λογαριασμό EPSO των υποψηφίων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.

Αν έχετε αμφιβολίες, ή αν υποπέσει στην αντίληψή σας μη ενδεδειγμένη χρήση του ονόματος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO), παρακαλούμε να μας το αναφέρετε επικοινωνώντας μαζί μας αμέσως.