Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Sample tests : Project / programme management (EPSO/CAST/P1-P17/2017)

Which is the correct sequence of phases to follow in managing a project?

A. Realisation, planning, control, evaluation

B. Planning, realisation, evaluation, control

C. Planning, realisation, control, evaluation

D. Evaluation, planning, control, realisation