Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

List of Aptitude - German-language translators

The list for the competition COM/TA/AD/02/21 has been published on our website.

Information about recruiting institutions and quotas can be found on the list’s page.

Reference number: 
COM/TA/AD/02/21

Ημερομηνία επικαιροποίησης
09/27/2023 - 16:19