Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Κοινοβουλευτικοί κλητήρες

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 22/11/2021

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 24

Ελάχιστη βαθμολογία: 124​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Reference number: 
EPSO/AST-SC/08/19 - SC 1

Ημερομηνία επικαιροποίησης
11/23/2021 - 14:57