Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διορθωτικό στη γενική προκήρυξη γενικού διαγωνισμού - Βοηθοί ασφάλειας - Ασφάλεια πληροφοριών και εγγράφων

Η προκήρυξη διαγωνισμού για την παρούσα διαδικασία επιλογής έχει διορθωθεί.

Μπορείτε να βρείτε το διορθωτικό  αυτής της προκήρυξης στην ενότητα «Σημαντικά έγγραφα» της σελίδας του αντίστοιχου διαγωνισμού.

Reference number: 
EPSO/AST/147/19 - 3

Ημερομηνία επικαιροποίησης
02/07/2019 - 08:21