Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Γραμματείς

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 07/03/2022

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 310

Reference number: 
EPSO/AST-SC/10/20 - SC 1

Ημερομηνία επικαιροποίησης
03/11/2022 - 17:06