Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Βοηθοί γλωσσικού κλάδου – βουλγαρική γλώσσα (BG)

Στοιχεία αναφοράς
EPSO/AST/144/17 - BG
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
14/12/2017
Προθεσμία
01/23/2018 - 12:00 (Ώρα Βρυξελλώ)
Βαθμός: 
AST 1

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης
Τόπος/οι:: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)