Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Νοσηλευτές

Στοιχεία αναφοράς
EPSO/AST/140/17
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
20/04/2017
Προθεσμία
05/23/2017 - 12:00 (Ώρα Βρυξελλώ)
Βαθμός: 
AST 3

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης
Τόπος/οι:: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)