Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Άλλα

  • Προσωρινοί υπάλληλοι

Οι προσωρινοί υπάλληλοι προσλαμβάνονται από γραφεία προσωρινής απασχόλησης για την εκτέλεση καθηκόντων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε προσωρινή βάση. Δεν αποτελούν μέλη του προσωπικού της ΕΕ.

Οι προσωρινοί υπάλληλοι ασκούν διάφορα χειρωνακτικά, τεχνικά και άλλα ειδικά καθήκοντα.

Γραφεία απασχόλησης στις Βρυξέλλες

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Τηλ.: +32 2 643 4790
Ηλ. ταχυδρομείο: inhouse_1230@randstad.be
Ιστότοπος: www.randstad.be

Start People
Rue Royal, 153
1210 Brussels
Τηλ.: +32 2 212 1920
Ηλ. ταχυδρομείο: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Τηλ.: +32 2 513 14 14
Ηλ. ταχυδρομείο: publicsector@daoust.be
Ιστότοπος: www.daoust.be

 

Γραφεία απασχόλησης στο Λουξεμβούργο

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxembourg

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxembourg

 

  • Εμπειρογνώμονες της ΕΕ

Οι εμπειρογνώμονες σε έναν τομέα πολιτικής της ΕΕ μπορούν να εγγραφούν σε βάση δεδομένων εμπειρογνωμόνων, την οποία διατηρούν τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ.

Στη συνέχεια, οι εγγεγραμμένοι εμπειρογνώμονες μπορούν να προσληφθούν για συγκεκριμένα καθήκοντα, ανάλογα με τις ανάγκες.

Μάθετε πώς μπορείτε να γίνετε εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Παροχής Πληροφοριών στον τομέα της Κοινοτικής Έρευνας και Ανάπτυξης (CORDIS).

 

  • Κοινοβουλευτικοί βοηθοί

Οι κοινοβουλευτικοί βοηθοί συνεργάζονται άμεσα με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους συνδράμουν στο έργο τους, ασκώντας μεγάλο αριθμό καθηκόντων. Οι βοηθοί τοποθετούνται σε θέσεις στις Βρυξέλλες, το Στρασβούργο ή το Λουξεμβούργο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τους ιστότοπους των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πληροφορίες σχετικά με τις δικές τους διαδικασίες πρόσληψης.

 

  • Εξωτερικοί μεταφραστές και διερμηνείς

Στα θεσμικά όργανα της ΕΕ προβλέπεται εργασία για εξωτερικούς μεταφραστές και διερμηνείς.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να εργαστείτε ως εξωτερικός μεταφραστής:

  • για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών.
  • για το Δικαστήριο, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τις προκηρύξεις διαγωνισμών.

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε ως εξωτερικός διερμηνέας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, παρακαλείστε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα «Διερμηνεία για την Ευρώπη».

 

  • Προσωπικό συντήρησης και εστίασης

Οι υπάλληλοι συντήρησης και εστίασης προσλαμβάνονται μέσω εξωτερικών εργοληπτικών εταιρειών.

Οι συμβάσεις αυτές ανατίθενται μέσω ανοικτών διαδικασιών υποβολής προσφορών.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στη σελίδα «Χρηματοδότηση και προσκλήσεις υποβολής προσφορών της ΕΕ».