Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η εξεταστική επιτροπή θα εξετάσει ολόκληρη την αίτησή μου κατά τη βαθμολόγηση των απαντήσεών μου στον Αξιολογητή Ταλέντου;

Όχι, η επιλογή βάσει τίτλων στηρίζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις απαντήσεις που δίνετε στον Αξιολογητή Ταλέντου.

Η εξεταστική επιτροπή δεν θα λάβει υπόψη πληροφορίες που παρέχονται σε άλλα σημεία της αίτησής σας.